ווי גרירה

כל הווים והאפשרויות לגרירה מאושרים על ידי הטכניון ובאישור משרד התחבורה.
כל ההתקנים והווים מתוכננים לכושר גרירה מקסימלי ולפי הוראת רישום של כל דגם רכב, באישור ופיקוח הטכניון, אישור משרד התחבורה ובהתאם לחוקי מדינת ישראל.
הווים מעוגנים לרכב בחורים האורגינליים הקיימים ברכב ומיועדים לצורך גרירה על ידי יצרן הרכב.
התקני הגרירה מאושרים על ידי יבואן הרכב.

בקו המוצרים של חברת טל והדס ווים מהסוגים הבאים:

ווי גרירה לכל הרכבים:

✓ וו גרירה משולב קבוע
✓ וו גרירה משולב נשלף
✓ וו גרירה תפוח קבוע
✓ וו גרירה תפוח נשלף

פגושים והתקני הגרירה לכל סוגי הטנדרים:

✓ פגוש צינורות נירוסטה
✓ פגוש צינורות שחור
✓ פגוש קורה

כללי:

✓ על כל סוגי הפגושים ניתן להוסיף את מגוון אפשרויות התקני הגרירה להלן:
וו גרירה משולב, קבוע או נשלף. וו גרירה תפוח קבוע או נשלף

כללי:

  • יכולות גרירה של המוצר זהות לוו המשולב ולוו התפוח. יכולת הגרירה נקבעת על ידי משרד התחבורה ולא על ידי יצרן הווים. התקן הגרירה והוו מתוכננים ומיוצרים לפי ובהתאם להוראת רישום של כל רכב.
  •  טל והדס מתקינה על ההתקן ווים משולבים תוצרת ארצות הברית בלבד
  • ניתן לשלב ולהתקין על המוצר וו גרירה נשלף או קבוע.
  • וו גרירה נשלף וו גרירה קבוע – יכולות גרירה זהות
  • וו נשלף נדרש לפי חוקי מדינת ישראל לאחסן ברכב ולהתקינו בזמן גרירה בלבד.
וו תפוח לגיפ

התקן גרירה תפוח קבוע